تماس با شیرخوارگاه امام علی (ع)

آدرس خونه ما

کرج، میدان سپاه، میدان والفجر، بلوار گلزار شهدا، جنب گلزار شهدا  شیرخوارگاه امام علی(ع)

با این شماره ها میتونی بهمون زنگ بزنی

۳۲۷۲۱۴۹۱ – ۰۲۶

۳۲۷۰۰۷۹۲ – ۰۲۶

شماره تلگرام و واتس‌اپ

۰۹۱۹-۶۴۳۵۸۵۳

جهت مسیر‌یابی روی نقشه کلیک کنید.

آدرس خونه ما

میدان سپاه، میدان والفجر، بلوار گلزار شهدا، جنب گلزار شهدا، شیرخوارگاه امام علی(ع)

با این شماره ها میتونی بهمون زنگ بزنی

۳۲۷۲۸۴۱۸ – ۰۲۶

۳۲۷۰۰۷۹۲ – ۰۲۶

۳۲۷۲۴۸۲۸ – ۰۲۶

۳۲۷۲۱۴۹۱ – ۰۲۶

شماره تلگرام

۰۹۱۹-۶۴۳۵۸۵۳

جهت مسیر‌یابی روی نقشه کلیک کنید.

فهرست