اهداف و امکانات موسسه خیریه

اهداف موسسه خیریه :

  • فراهم آوردن امکانات لازم بهره مندی از زندگی سالم برای کودکان .
  • شناخت استعدادها و توانمندی های کودکان و ایجاد زمینه های مناسب به منظور پرورش و رشد خلاقیت ها و شکوفایی استعدادهای آنان.
  • کمک به ایجاد زمینه انتقال موفق کودکان به خانواده و جامعه .
  • پیشگیری از بروز و گسترش آسیب های اجتماعی در کشور.
  • فرآهم آوردن بستر مناسب و تلاش در جهت تعالی و بالندگی معنوی ، فرهنگی و اعتقادی کودکان.

خانه نوزادان ، نونهالان و نوباوگان (شیرخوارگاه ):

مکانی است که کودکان پذیرش شده و در دو گروه سنی نوزدان و نونهالان ( بدو تولد تا سه سالگی) و نوباوگان ( سه تا شش سالگی) در این مرکز تحت مراقبت و پرورش قرار می گیرد.

تیم مراقبت :

تیم مجربی از افراد حرفه ای شامل مدیر ، مددکار ، روانشناس و مربی تشکیل شده است. ضمن آشنایی با امور تربیتی در رابطه مستقیم با کودکان قرار دارند و در غالب کار گروهی با مشارکت کودکان نسبت به فراهم کردن زمینه های مراقبت و پرورش کودکان به منظور انتقال موفق به جامعه اقدام می کنند.

فهرست