واحدهای مددکاری، روان‌شناسی، درمان و مشارکت

واحد مددکاری :

نظر به اهمیت نقش مددکاران اجتماعی در رشد و پرورش و انتقال موفق فرزندان به جامعه ، مناسب است انتخاب مددکاران از میان افراد دارای مهارت ها و ویژگی های صورت گرفته و در جهت تقویت آن و مددکاران شاغل تلاش شود. شرح وظایف مددکاران به شرح ذیل می باشد:

-آغاز به کار مددکار تحت نظر سرپرست مددکاری .

-به کارگیری مهارت کار با گروه با استفاده از اصول پویایی شناسی گروه فرزندان تحت سرپرستی.

-مهارت کشف استعدادها و کمک به رشد خود شکوفایی فرزندان در گروه .

-مهارت کشف نیازها و برنامه ریزی در جهت برآوردن آنها بخصوص در زمینه برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندان.

– مهارت خود ارزشیابی از مداخلات حرفه ای.

-مهارت در انجام کار تیمی .

– مهارت برقراری رابطه حرفه ای با فرزندان و سیستم مراقبت.

– مهارت شناسایی منابع اجتماعی و استفاده از آنها.

روانشناسی :

روانشناسان خانه کودکان و نوجوانان می بایست از بین فارغ التحصیلان رشته روانشناسی با گرایش های بالینی ، تربیتی ، عمومی و استثنایی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و بالاتر به کارگرفته شود.

در این واحد روانشناس به صورت دوره ای آزمون های هوش ، آزمون های استعداد و بازی درمانی را انجام می دهد. در صورت مشاهده فرزند دارای مشکل (مهارت های اجتماعی ، ارتباطی ، گفتاری و… )روانشناس مداخله کرده و در رفع مشکل تدابیر لازم را صورت می دهد.

درمان :

در این واحد خدمات درمانی فرزندان از جمله تشکیل پرونده پزشکی ، ویزیت ، انجام آزمایشات اولیه ، تشخیص ، درمان های دارویی و پیگیری های درمان شامل بستری ، ترخیص انجام می گیرد.

همچنین در این واحد گواهی سلامت فرزندان جهت فرزندخواندگی و امین موقت صادر می گردد.

مشارکت:

در این واحد کلیه مایحتاج روزانه از جمله (شیر خشک ، پوشک ، دارو ، لباس ، مواد غذایی و…) تهیه می گردد. همچنین واحد مشارکت در جهت جذب نقدینگی نقش بسزایی دارد.

فهرست